Friday, January 8, 2021

Poor like me

Give me a child until it's 7 and l'll show you the man” - Aristotle said. Dr.Bruce Lipton added: „7 years was the program period. And 95% of your life after that will be whatever that program is. 95% of our life is coming from subconscious.” I'm clearly one of those who were programmed to be poor… But I'm got not complaints. Being poor has many advantages, if you look at the riches. Let's take the famous actor I read about. Not only he had 5 wives, but (apparently) also a male lover. Poor folks are satisfied with just one… But there is never enough of comic series! „Poor like me” number one. It says: „Today and tomorrow you can sit inside the bar. At the weekend no! It will be orange zone.”

Daj mi dziecko do 7 lat a ja ci pokażę dorosłego człowieka!” - powiedział Arystoteles DrBruce Lipton dodał: „7 lat to czas programowania. 95% twojej egzystencji po tym okresie będzie tym, co zakłada program. 95% twego życia pisze podświadomość.” Z pewnością należę do tych, którzy są zaprogramowani na biedę. Nie narzekam, bycie biednym ma wiele zalet, jeśli się przyjrzeć bogaczom. Weźmy sławnego aktora, o którym czytałam. Nie tylko miał 5 żon, to jeszcze (prawdopodobnie) kochanka – mężczyznę! Biedacy zadowalają się jednym… Nigdy dosyć jednak komiksowych serii! „Poor like me” numer jeden. Na obrazku: „Dziś i jutro można usiąść w barze. W weekend nie, będzie zona pomarańczowa.”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.