Saturday, January 30, 2021

7. Dominant Programs

According to the researchers, when it comes to our preferences, it's all about neurotransmitters. Let's imagine Mario who is addicted to sport. Every morning he's running ahead for one hour or so. “When engaged in an activity that's enjoyable your brain produces dopamine” - A clinical psychologist explains. “It is the brain's signal that communicates to the body, 'This feels good. You should keep doing this!'” It looks exactly the same for the elderly Concetta who spends all her time in front of the TV. Her brain is producing dopamine when she's watching famous Amadeus. Attached (to the couch) Dominant Program is very common. Source of programming: by imitating others. Reinforced through repetition. Program Effectiveness: low like hell. 

Zdaniem badaczy, jeśli chodzi o nasze upodobania, cała rzecz sprowadza się do neuroprzekaźników. Wyobraźmy sobie Mario. Jest uzależniony od sportu, każdego ranka pędzi przed siebie około godziny. „Kiedy angażujemy się w przyjemną aktywność, nasz mózg produkuje dopaminę” - wyjaśnia psycholog kliniczny. „To znak, który mózg komunikuje ciału - dobrze jest, trzeba dalej tak robić!” Sprawa wygląda tak samo dla starszej Concetty, która spędza całe dnie naprzeciw telewizora. Jej mózg wytwarza dopaminę, gdy na ekranie pojawia się słynny Amadeus. Dominujący program Przywiązana (do kanapy) jest bardzo powszechny. Źródło programowania: naśladowanie otoczenia. Wzmocniony przez powtarzanie. Wydajność programu: niska jak sk*rwysyn.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.