Thursday, August 8, 2013

My daughter is wearing rags/Moja córka moja w szmatach chodziToday the photo from David King’s book “Red star over Russia” makes one think about homosexuals. But the poster it’s about Soviet’s invasion of Poland on 17 September 1939. The Red Army invaded the Kresy and Soviet government announced it was acting to protect the Ukrainians and Belarusians who lived in the eastern part of Poland.
 
Those two guys who are kissing passionately are Red Army Soldier and Belarusian villager, grateful for his help. When I was young I loved sewing. Almost every day I was seeking some “new” old clothes in the attic. I was cutting and sewing it happily. About 90% of my work wasn’t good enough to wear, but still there was always something that looked smart.

I believed that also the others like it. I was wrong. One day our neighbour wanted to borrow 10zł from my father. “I have to give you money! Your daughter is clothing nicely, and mine is wearing rags!” – Dad told him. I felt ever so ashamed. “I like sewing, that’s why I wear the old stuff” – I wanted to say. Often things are far from it looks like.

Dzisiaj zdjęcie z książki Davida Kinga “Czerwona gwiazda nad Rosją” przywodzi na myśl homoseksualistów. Ale plakat mówi o radzieckiej inwazji na Polskę 17 września 1939. Armia Czerwona zajęła Kresy, a rząd radziecki oznajmił, że działa w obronie Ukraińców i Białorusinów, zamieszkujących wschodnią część Polski.

Dwaj całujący się mężczyźni to żołnierz Armii Czerwonej i białoruski wieśniak, wdzięczny za pomoc. Kiedy byłam młoda, uwielbiałam szyć. Prawie codziennie szukałam „nowych” starych ubrań na strychu. Cięłam je i zszywałam, bardzo zadowolona. Około 90% moich prac nie nadawało się do użytku, ale zawsze znajdowało się coś ładnego.

Sądziłam, że podoba się również innym. Myliłam się. Pewnego dnia nasz sąsiad, przyszedł pożyczyć 10 zł od ojca. „Ja mam ci dawać pieniądze! Twoja córka pięknie się ubiera, a moja w szmatach chodzi!”- rzekł tato. Poczułam się upokorzona. „Lubię szyć, dlatego noszę te starocie!” – chciałam powiedzieć. Często sprawy wyglądają zupełnie inaczej, niż mogłoby się wydawać.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.