Saturday, August 3, 2013

The right one/Właściwa osobaUncle T. used to visit us rarely – more or less once a year and it seemed to me that every time he would come with different woman. He presented them proudly to my grandmother: “Mum, I want you to meet Anna. She’s the one.” The next year Anna was gone, but there was Zofia in his car: “Mum, I’m pleased to present you my future wife.”

T. was married once – his wife divorced T. and their children would visit him rarely. The years passed by – my grandmother died and T. wouldn’t come anymore. Back in 2000 my mum decided to visit him at Easter time. I went there with her. T. offered us some wine from a big bottle. He seemed happy to see us, but after some time he started looking at his watch.

I’m waiting for Krysia… Very nice woman indeed…” – T. smiled. Few years later he sent a letter from the hospital. “Please come, will you?” – He wrote to my mum. T. died alone – it looks that none of his “nice woman” was the right one. O he wasn’t the right one for none of them. Or maybe we are all the lonely souls.

Wujek T. odwiedzał nas rzadko, mniej więcej raz na rok, i wyglądało na to, że za każdym razem przyjeżdżał z inną kobietą. Prezentował je z dumą mojej babce: „Oto Anna, kobieta mego życia.” Za rok nie było już Anny, lecz Zofia w jego aucie: „Poznaj moją przyszłą żonę…”.

T. był raz żonaty – małżonka rozwiodła się z nim, a ich dzieci odwiedzały go z rzadka. Lata mijały, moja babcia zmarła i T. przestał nas odwiedzać. W 2000 roku moja mama zdecydowała wybrać się do niego na Wielkanoc. Pojechałyśmy razem. T. poczęstował nas winem z dużej butelki. Wydawał się zadowolony, lecz po pewnym czasie zaczął spoglądać na zegarek.

Czekam na Krysię, miła kobieta…” – uśmiechał się T. Parę lat później T. przysłał list ze szpitala. „Proszę, przyjedź do mnie, dobrze?” – pisał do mojej mamy. T. zmarł w samotności – wygląda na to, że żadna z jego „miłych kobiet” nie była tą właściwą. Albo on nie był odpowiedni dla żadnej z nich. A może wszyscy jesteśmy samotni.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.