Tuesday, August 20, 2013

Summer in the city/Lato w mieścieNova Siri is changing every summer. The tourists are coming and it makes a lot of difference in the provincial life of small town. The mentality of the people doesn’t seem very open – they are focused on the family and daily life. During the summer however Nova Siri, called Marina as is by the sea is welcoming many tourist, also foreigners. 
 
Last Thursday – the day of Ferragosto in Italy - I went for a walk. In the summer, Italians are leaving their houses in the late evening – it was around 8 pm and there were many people walking on the street. I noticed five young foreigners near round fountain. Three men and two women were drinking white wine from the bottle, chatting and laughing.

They spoke English; girls were pretty and barefoot. I listened to them chatting and wanted to go, where they we’re going. For sure tomorrow they will be drinking their wine in another place like Nova Siri, small and provincial, in a couple of hours they will see everything what’s worth seeing... And they will be gone, as they don’t belong there.

Nova Siri zmienia się każdego lata. Przybywają turyści i to czyni wielką różnicę w prowincjonalnym życiu miasteczka. Mentalność mieszkańców nie wydaje się zbyt otwarta, skoncentrowani są na rodzinie i życiu codziennym. W lecie jednak Nova Siri, zwane Marina gdyż leży nad morzem wita wielu turystów, również cudzoziemców.

W zeszły czwartek – dzień włoskiego Ferragosto - poszłam na spacer w Nova Siri. W lecie Włosi opuszczają domy późnym wieczorem – było około 20 i na ulicy znajdowało się wiele osób. Niedaleko okrągłej fontanny znajdowało się pięcioro młodych ludzi. Trzech mężczyzn i dwie kobiety piło białe wino z butelki.

Rozmawiali po angielsku; dziewczyny były ładne i chodziły na bosaka. Słuchałam ich i chciałam iść tam, gdzie oni. Na pewno jutro będą pić wino w kolejnym miejscu jak Nova Siri, małym i prowincjonalnym, w parę godzin zobaczą wszystko, co jest w nim zobaczenia… I odejdą, gdyż nie należą do niego.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.