Saturday, August 31, 2013

Non-smokers/NiepalącyC. is alone – her husband is working and children are studying far away from their home. Like many women her age C. never worked. She dedicated her time to keep the house clean, look after the children and cook meals for the family. She’s looking at the street from the balcony. Her inseparable cigarette seems to keep her company. 
 
A. and R. are not working, but with small children at home, their life is very busy. I noticed that they started smoking recently. The cigarette looks like sort of alien in their hands – both women don’t seem to enjoy it. A. and R. are a bit overweight and it seems to me that smoking is for them sort of easy way of losing some extra pounds.

I used to live in a student hostel: my friends smoked accompanied by other students; they were chatting and laughing. I wanted to be like them: for a month I was inhaling horrible smoke, pale-faced and struggling with nausea. I had to give up, but since I’m an observer of smokers. As one has to have a good reason to inhale bad smoke, hasn’t he?

C. jest sama – jej mąż pracuje a dzieci studiują daleko od domu. Jak wiele kobiet w jej wieku, C. nigdy nie pracowała. Poświęciła się opiece nad dziećmi i gotowaniu i dbaniu o czystość. Kobieta patrzy na ulicę z balkonu. Nieodłączny papieros wydaje się dotrzymywać jej towarzystwa.

Również A. i R. nie pracują, lecz są bardzo zajęte: dzieci są jeszcze małe. Zauważyłam, że ostatnio zaczęły palić. Papieros wygląda jak obce ciało w ich dłoniach – obydwie kobiety nie zdają się go smakować. A. i R. mają trochę nadwagi i sądzę, że palenie jest dla nich łatwym sposobem na zrzucenie wagi.

Mieszkałam w akademiku,; moi znajomi palili w towarzystwie innych studentów, śmieli się i rozmawiali. Chciałam być, jak oni; przez miesiąc każdego wieczora wdychałam koszmarny dym, blada i walcząca z nudnościami. Poddałam się, ale od tego czasu obserwuję palaczy. Człowiek musi mieć dobry powód, by wdychać paskudny dym, nie?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.