Thursday, November 29, 2012

Lazy housewife/Leniwa gosposia

Recently I do nothing when it comes to my Photoshop/Illustrator artwork. It's easy to take every day how it comes. But one could not to. My brother would woke up at 4 (!) o'clock in the morning to make the drawings of fast cars. That's one of his artwork that I found in the basement:) 

To find some motivation, I'm reading Vadim Zeeland's “Reality Transsurfing” books. It's more or less: if you want something - all you have to do you must go and take it, the way one would go to buy his daily newspaper. So I do believe that one day my dream about becoming an author and illustrator would come true.

Today, my first success is to have my page in “The Adobe Illustrator CS6 WOW! Book” by Sharon Steuer. That's my page 73. Back in 2009 I sent her an email and some of my illustrations. I was proud when she decided to place my illustration in her new book. So that's my biggest success now:)

Ostatnio nie robię zupełnie nic jeżeli chodzi o ilustracje z Adobe Photoshop/Illustrator. Bardzo łatwo brać każdy dzień jak przychodzi. Ale nie każdy tak robi. Mój brat wstaje o 4 nad ranem, by tworzyć swoje rysunki samochodów. Oto co znalazłam na ścianie w piwnicy:)

By znaleźć motywację, czytam książki z cyklu "Transerfing rzeczywistości" Rosjanina Vadima Zelanda. Jeżeli czegoś pragniesz, twierdzi, wszystko co musisz zrobić to wziąć swoje "zamówienie" jak to czynisz idąc do kiosku po gazetę. Wierzę, że pewnego dnia zrealizuję mój zamiar o pisaniu i ilustrowaniu książek dla dzieci.

Na dzień dzisiejszy, moim sukcesem jest "moja" strona (73)w książce Sharon Steuer “The Adobe Illustrator CS6 WOW! Book”. W 2009 napisałam do Sharon wysyłając jej moje ilustracje. Byłam dumna, kiedy umieściła je w jej najnowszej książce. To mój największy sukces jak dotąd:)

Monday, November 5, 2012

Closer Magazine


I fell in love with Closer Magazine when I lived in England. I could read all over again all those "real life stories." Shocking stories: the story of 68 year-old granny who „joined an escort agency, after struggling on her £560-a-month pension”. The mature hooker sleeps with up to 20 men a week.
The photo from: http://lifestyle.one/

Incredible stories - half - body wife and mother who is living normal life. ‘My kids think I’m cool because I have a skateboard for legs!’ - Rose Siggins says. Weird stories: 'I've had 6 ribs removed to look like a living doll' – Says aspiring model Pixee Fox. The beauty has over 15 ops, all paid for by her savings or male admirers.

When we moved to Italy, I started reading Mail Online. Incredibly it was even better than Closer! A lot of real life stories, and "Diet stories": I was ever so fat so I got a personal trainer and I look good… To read all of that, one needs some time - so there is very little left to make some drawings with Photoshop. But occasionally you need to relax.

Kiedy mieszkałam w Anglii, uwielbiałam Closer Magazine. Brakowało mi go we Włoszech. Było tam wiele "historii z życia wziętych" które mogłam czytać bez końca. Szokujące: historia 68 letniej babci, która zatrudniła się w agencji towarzyskiej, nie mogąc wyżyć z 560 funtów renty. Dojrzała prostytutka sypia z 20 mężczyznami na tydzień.

Niewiarygodne: historia kobiety pozbawionej połowy ciała matki i żony. „Moje dzieci myślą, że jestem cool bo używam deski skateboardowej zamiast nóg!” mówi Eose Siggins. Dziwne historie: „Usunięto mi 6 żeber, żebym wyglądała jak żywa lalka!” - opowiada aspirująca modelka Pixee Fox. Piękność przeszła 15 operacji, opłaconych przez męskich fanów.

Kiedy przenieśliśmy się do Włoch, odkryłam Mail Online. Niewiarygodne, lecz okazał się lepszy od Closer! Mnóstwo historii z życia wziętych i "Historie diety" - byłam gruba, więc wynajęłam trenera i wyglądam dobrze… Aby to przeczytać, potrzeba dużo czasu - i niewiele go zostaje na ilustracje tworzone w Adobe Photoshop. Ale również relaks jest ważny!