Wednesday, September 30, 2020

16.Pani Śmierć

 

Another Lady Death comic sample! Before death: „It's known that Rysiek is mixed up in it!” After death – nothing.

Kolejna próba komiksowa Pani Śmierć! Przed śmiercią: „Wiadomo że palce maczał w tym Rysiek.” Po śmierci – nic.


Tuesday, September 29, 2020

13.Chiedimi se sono felice

 

Ask me if I'm happy: symbolic number thirteen! “Of course” - He said.

Zapytaj, czy jestem szczęśliwy: symboliczny number trzynaście! “Oczywiście” - powiedział.Sunday, September 27, 2020

12.Chiedimi se sono felice

 

 “I broke a bottle!” - He said.

Rozbiłem butelkę!” - powiedział.Friday, September 25, 2020

Thursday, September 24, 2020

Wednesday, September 23, 2020

9.Chiedimi se sono felice

 

 “I haven't got long!” - She said.

Nie mam dużo czasu!” - powiedziała.


Tuesday, September 22, 2020

15.Pani Śmierć

 

I'll retire in two years!” - He said.

Za dwa lata przejdę na emeryturę!” - powiedział.


Monday, September 21, 2020

14.Pani Śmierć

 

They cheated me, the gang of Polish thieves!” - He said.

Oszukali mnie, banda złodziei polskich!” - powiedział.


Monday, September 14, 2020

13.Pani Śmierć

 

The next Lady Death drawing… „You do the math, how much you make in Poland and abroad!” - She said.

Kolejny obrazek Pani Śmierć… „Policz sobie, ile zarabiasz w Polsce, a ile za granicą!” - rzekła.

Sunday, September 13, 2020

8.Chiedimi se sono felice

 

There are some words that are, well, non words. “Non-words” for Sunday! 2008: Hmm… 2020: uh-huh…

Są słowa, które, cóż, słowami nie są. Niedzielne “niewerbalne.” 2008: Hmm… 2020: Eh…