Friday, August 28, 2020

7.Chiedimi se sono felice

 

The next question! “It takes courage to make a different choice!” - She said.

Stawiamy kolejne pytanie! “Trzeba odwagi, żeby dokonać innych wyborów!” - rzekła.


Thursday, August 27, 2020

6.Chiedimi se sono felice

 

On the picture: “They are a new outbreaks that are of concern!”

Na obrazku: “Są nowe ogniska które niepokoją!”

Wednesday, August 26, 2020

5.Chiedimi se sono felice

 

Ask me if I'm happy is back! “It put everything in perspective!” - She says.

Wraca zapytaj, czy jestem szczęśliwy! “Wszystko zmieniło perspektywę!” - rzekła.


Friday, August 21, 2020

12.Pani Śmierć

 

Mortician comic series… „Heavy drinker M. lived here with his mother. They were the poorest in the village. One day he died, and she as well. The small house disappeared.”

Grobowe komiksy… „Tutaj mieszkał z matką alkoholik M. Byli najbiedniejsi we wsi. Pewnego dnia zmarł. Ona też. Ich domek znikł.”

Tuesday, August 18, 2020

11.Pani Śmierć

 

Another black and white comic sample! „That's A. She had many illnesses and a daughter, willing to do the sacrificing. One day she died.”

Kolejna czarno biała próba komiksowa! „To jest A. Miała dużo chorób i skłonną do poświęceń córkę. Pewnego dnia zmarła.”Tuesday, August 11, 2020

10.Pani Śmierć

 

Posted in Death Jokes. “That's Mr P. He was a quiet man of few words, and drank a little. On day he died.”

Opublikowano w żartach o śmierci. “To pan P. Był cichy, małomówny i trochę pił. Pewnego dnia zmarł.”