Sunday, June 30, 2013

Poland B/Polska BThere is no South in the map of Italy in the office of controversial politician Umberto Bossi. The leader of Northern League (Lega Nord) wouldn’t recognize that part of Italy. He postulated separation of the South from the rest of the country. Knowing that it’s been almost 20 years that Lega Nord associate political scene in Italy one would say that extreme theory of Bossi is having many believers.

Umberto Bossi however is gone from Italian political scene, wrecked by the swindle of his arrogant son and his own stunt. In the end of the day he proved to be not better than southern officials, whom he criticized. Personally I was shocked to discover that Italians voted the party which leader wouldn’t recognize half of the country.

Also in my country there is qualification “Poland B” but none of Polish politicians would be insulting my native east. Maybe because of that many residents of Calabria or Campania have more sympathy for “la mafia” than for politic class. But the truth is, that mafia (Basilicata is the only mafia-free region of the South) as well as lazy, “inviolable” officials are bad for the country.

Na mapie Włoch, która wisiała w biurze kontrowersyjnego włoskiego polityka Umberto Bossi brakuje Południa. Były przywódca Ligi Północnej nie uznawał tej części kraju i postulował odłączenie Północy od Południa. Biorąc pod uwagę, że od prawie dwudziestu lat partia Umberto Bossi współtworzy włoską scenę polityczną można powiedzieć, że ta radykalna teoria ma wielu zwolenników.

Umberto Bossi znikł w końcu z włoskiej sceny politycznej, pogrążony aferami swego aroganckiego syna oraz własnymi. W ostatecznym rachunku skorumpowany polityk nie okazał się lepszy od potępianych przez niego urzędników z Południa. Osobiście byłam zaszokowana informacją, że Włosi głosowali na partię, której lider nie uznaje połowy kraju.

W mojej ojczyźnie przyjęło się określenie „Polska B”, ale politycy nie wypowiadają się z pogardą o Wschodzie. Być może dlatego niejeden mieszkaniec Kalabrii czy Kampanii darzy większą sympatią mafię, niż klasę rządzącą. Prawda jednak jest taka, że zarówno mafia (od której Basilicata, jako jedyna prowincja Południa, jest wolna) jak i leniwi, „nietykalni” urzędnicy szkodzą rozwojowi tej części kraju.

Monday, June 24, 2013

AvatarAvatar systems can help schizophrenics control the voices in their heads. The researchers successfully started an experimental therapy of schizophrenia. Patients create an avatar by choosing a face and a voice for the person they believe lives inside their head.


 
Once a patient has created an avatar and chosen a voice, the therapist speaks using this voice, through a computer program.” News from the world of science: a baby is born after revolutionary INF treatment using time-lapse photography to pick the best embryo.

Early Embryo Viability Assessment consists of a computer, video camera and software package which work together to predict an embryo's chance of becoming a healthy baby. (…) Eeva is the first system to take pictures every five minutes and automatically tell which the strongest embryo is.” It looks that our reality does become like the one from science-fiction book!

System personifikacji może pomóc osobom dotkniętym schizofrenią kontrolować głosy. Badacze rozpoczęli eksperymentalną terapię schizofrenii. Pacjent kreuje upersonifikowanego awatara tworząc twarz i głos osoby, która jak sądzi mieszka w jego głowie.

Kiedy pacjent stworzy „awatara” i wybierze głos, terapeuta mówi używając tego głosu poprzez program komputerowy. Wiadomość ze świata nauki: urodziło się dziecko, poczęte dzięki zaawansowanej technice IVF, która wykorzystuje metodę fotografii poklatkowej w celu wybrania najlepszego zarodka.

Technika podglądu wczesnozarodkowego opiera się na komputerze, kamerze wideo oraz programie, które wykorzystuje się w celu ustalenia szans embrionu zostanie zdrowym noworodkiem. (…) Eava to pierwszy system, który robi zdjęcie co 5 minut i mówi, który zarodek jest najsilniejszy.” Wygląda na to, że rzeczywistość goni science-fiction!