Sunday, January 27, 2013

Chris Arnade Photography


One of the very interesting things that I discovered on Mail Online is Chris Arnode Photography. "Mr Arnade was a Wall Street banker with a passion for photography when he wandered into Huts Point four years ago. It's one of the most impoverished neighbourhoods in the city (of New York).

 
He began shooting photographs of the characters and found that he could not tear himself from Huts Point. His pictures are posted on Flickr and Facebook. He also writes extensively about the problems he has found and the people he had met on his Tumblr." The stories and the photos are shocking.

"Camille, 27, had only been in Hunts Point one month when this picture was taken. She starting using heroin when she was 23 after he boyfriend introduced her to it.” Camille says that Hunts Point it's 'hell'. "All of them want to get out ore are trying to get out and find better life, away from drugs, violence and sex. But most cannot."

Jedną z bardzo interesujących rzeczy jakie odkryłam dzięki Mail online jest Chris Arnode Photography. "Pan Arnade był bankierem z Wall Street z pasją fotografowania, kiedy to cztery lata temu zawędrował do Huts Point. To jedna z najbardziej problemowych dzielnic miasta (Nowy Jork)”.

Zaczął robić zdjęcia ludziom i odkrył, że nie może oddzielić się od dzielnicy. Jego zdjęcia są opublikowane na Flickr oraz Facebook. Pisze również o problemach jakie odkrył oraz o ludziach na Tumblr." Historie i zdjęcia są szokujące. "Camille 27 l. przebywała na Huts Point zaledwie od miesiąca kiedy zostało zrobione to zdjęcie.

Zaczęła zażywać heroinę w wieku 23 l. kiedy to jej chłopak zapoznał ją z narkotykiem.” Camille nazywa Huts Point piekłem. "Wszyscy chcą odejść lub próbują odejść i znaleźć lepsze życie, z dala od seksu, przemocy i narkotyków. Ale większości się nie udaje."No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.