Monday, June 24, 2013

AvatarAvatar systems can help schizophrenics control the voices in their heads. The researchers successfully started an experimental therapy of schizophrenia. Patients create an avatar by choosing a face and a voice for the person they believe lives inside their head.


 
Once a patient has created an avatar and chosen a voice, the therapist speaks using this voice, through a computer program.” News from the world of science: a baby is born after revolutionary INF treatment using time-lapse photography to pick the best embryo.

Early Embryo Viability Assessment consists of a computer, video camera and software package which work together to predict an embryo's chance of becoming a healthy baby. (…) Eeva is the first system to take pictures every five minutes and automatically tell which the strongest embryo is.” It looks that our reality does become like the one from science-fiction book!

System personifikacji może pomóc osobom dotkniętym schizofrenią kontrolować głosy. Badacze rozpoczęli eksperymentalną terapię schizofrenii. Pacjent kreuje upersonifikowanego awatara tworząc twarz i głos osoby, która jak sądzi mieszka w jego głowie.

Kiedy pacjent stworzy „awatara” i wybierze głos, terapeuta mówi używając tego głosu poprzez program komputerowy. Wiadomość ze świata nauki: urodziło się dziecko, poczęte dzięki zaawansowanej technice IVF, która wykorzystuje metodę fotografii poklatkowej w celu wybrania najlepszego zarodka.

Technika podglądu wczesnozarodkowego opiera się na komputerze, kamerze wideo oraz programie, które wykorzystuje się w celu ustalenia szans embrionu zostanie zdrowym noworodkiem. (…) Eava to pierwszy system, który robi zdjęcie co 5 minut i mówi, który zarodek jest najsilniejszy.” Wygląda na to, że rzeczywistość goni science-fiction!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.