Thursday, April 10, 2014

Instead of drinking wine/Zamiast pić winoBack in 2004, unemployed and seeking for a job, I started a training course to master European Funds. I don’t know how it works now, but 10 years ago it was one of the most popular courses for unemployed. It lasted about a week; our group counted 15 young people. The course was obviously very boring.

It was clear that the young unemployed won’t benefit from European Funds Training. I remember my colleagues’ looking through the papers: we didn’t mean a thing. During the breaks, we talked over much more interesting stuff. One girl was getting married; another one liked revealing the details of her labour.

In the end of our training, we had to write up European Funds Application. My group (4 girls if I remember well) had to prepare one for females threatened by social exclusion. I invented a funny title for our application: “Instead of drinking wine the whole day, go and serve elderly man.” Little did I know that in two years time it will be my job:)

W 2004 roku, bezrobotna i poszukująca pracy, rozpoczęłam kurs pisania wniosków o fundusze unijne. Nie wiem, jak to wygląda obecnie, ale 10 lat temu był to jeden z najpopularniejszych kursów dla bezrobotnych. Trwał około tygodnia; nasza grupa liczyła 15 młodych osób. Kurs był oczywiście bardzo nudny.

Było jasne, że żadnemu z młodych bezrobotnych nie przyda się kurs pisania wniosków. Pamiętam moich kolegów, przeglądających papiery: nic z tego nie rozumieliśmy. Podczas przerw omawialiśmy bardziej interesujące rzeczy. Jedna z dziewczyn wychodziła za mąż; inna lubiła wyszczególniać detale dotyczące swego porodu.

Pod koniec szkolenia mieliśmy napisać wniosek o fundusze unijne. Moja grupka (4 dziewczyny, jeśli dobrze pamiętam) przygotowywała wniosek w sprawie kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wymyśliłam zabawny tytuł: „Zamiast wino pić od rana, obsługuj starszego pana.” Skąd mogłam wiedzieć, że za 2 lata będę się tym zajmować:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.