Saturday, August 1, 2015

Bread and oil/Chleb z olejem

I’ve been working for 35 years but I’m not sixty yet!” – S. revealed.”Recently I got a letter from Pension Office. If I would have retired I’d get 900 zł per month” (about 155 pounds). S. and her husband have worked hard their whole life, but when their kids wanted to study, she had found a care assistant job in Italy. 
The photo from: Io mangio e bevo lucano

She went there on a bus. The trip to Sicily lasted 55 hours. Along with her there were other women from Chełm. “One of them made me afraid!” – S. told me. “You’ll eat only water and bread with oil to eat, she said. ‘How many times are you going to Italy?’ – Someone else asked her. ‘I’s my fourth time!” – She said. ‘So you like bread and oil, don’t you?”

Hard-working S. also went there few times in the next years. She had learned Italian, her employers liked her. “They offered to find a job also for my husband. He would earn good money!” – She told me. Still they decided not to leave Poland. To me it’s best patriotism.

Mam 35 lat pracy, ale nie przekroczyłam jeszcze sześćdziesiątki!” – opowiadała S. „Ostatnio dostałam list z II filaru. Gdybym dziś przeszła na emeryturę, dostałabym 900 złotych na miesiąc.” S. I jej mąż pracowali ciężko przez całe życie, ale kiedy dzieci chciały iść na studia, znalazła pracę opiekunki we Włoszech.

Pojechała tam autobusem. Podróż na Sycylię trwała 55 godzin. Razem z nią jechały tam inne kobiety z Chełma. „Jedna z nich nieźle mnie wystraszyła!” – mówiła S. „Będziesz jeść tylko chleb z olejem i wodę, mówiła. ‘Ile razy jeździłaś do Włoch?’ – zapytał ktoś. ‘To mój czwarty raz!’ – odparła. ‘To smakuje ci chleb z olejem, prawda?”

Pracowita S. również jeździła tam kilka razy w ciągu następnych lat. Nauczyła się włoskiego, pracodawcy ją polubili. „Zaoferowali się, że znajdą zajęcie dla mojego męża. Mógłby zarobić niezłe pieniądze!” – powiedziała. Pomimo wszystko zdecydowali, że nie wyemigrują z Polski. Dla mnie to największy patriotyzm.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.