Thursday, May 9, 2013

Never-ending cleaning/Niekończące się sprzątanie


I met F. and her daughter A. at the beginning of our life at Nova Siri – they lived in the neighborhood - but for a long time I couldn’t properly chat with them. They were busy doing two things: cooking and cleaning. Every time they would say their two favorites’: “What you had for lunch?” or “Cleaning, cleaning… I never have enough time to finish it!” 
 
Slowly I understood that those two sentences were complete and both women were not interested in talking about something else. F. loves her daughter very much and she’s worried that A. is still single. “I cannot understand why so many girls who are good for nothing are finding good husbands and my daughter – no!” – She told me once.

A. wasn’t interested in guys. She wants to live close to her family, where she found a place which satisfies her. I saw them recently. “There is so much cleaning left! We cannot finish it with A.!” (In the South of Italy, men would not be bothered about cleaning). F. was gone; I heard the voice of A.: “Mamma, shall we mop the kitchen floor now or after?”

F. i jej córkę A. poznałam na samym początku pobytu w Nova Siri – mieszkały w sąsiedztwie - przez długi czas jednak nie mogłam się z nimi dogadać. Zajęte były dwoma rzeczami: sprzątaniem i gotowaniem. Za każdym razem rozpoczynały dyskusję ulubionymi: „Co zrobiłaś na obiad?” lub „Porządki, porządki… Nie mam czasu, żeby nadążyć!”

Stopniowo pojęłam, że te dwie frazy zawierają w sobie całą treść i że kobiety nie są zainteresowane rozmową o czymś innym. F. kocha córkę, niepokoi ją fakt, że A. jest samotna. „Nie mogę zrozumieć, czemu tak wiele nieużytecznych kobiet znajduje sobie mężów, a moja córka – nie!” – powiedziała kiedyś.

A nie jest zainteresowana mężczyznami i chce mieszkać blisko rodziny, gdzie znalazła satysfakcjonujące ją miejsce. Spotkałam je ostatnio; „Tyle jest jeszcze sprzątania! Nie nadążamy z A.!” – rzekła F. (na południu Włoch mężczyznom nie zaprząta się głowy sprzątaniem.) F. znikła w domu; usłyszałam głos A.: “Mamma, podłogę w kuchni umyjemy teraz czy później?”.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.