Sunday, October 27, 2013

The Sexual Life of Savages/Życie seksualne dzikichI came across Bronisław Malinowski’s ethnographic book "The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia." It was extremely interesting and hilarious at times. The book was published a lot in 1929 – the “Savages” in North-Western Melanesia were still living their mysterious, innocent, amazing life.

They saw the world in a different way and used to believe that sexual intercourse has nothing to do with conceiving. “Sometimes a girl so ugly that nobody would ever come near her is getting pregnant every year! Or a wife who’s alone for several years as her husband is far away is having children! The wind does the entire job.” – Melanesian people used to say.

Jimmy Nelson photographed the most remote tribes. “The further you get away from civilisation, the more people work as a family unit, the greater respect they have for the older generations and for each other. The further away you get, the kinder people are.” – Jimmy says. Think for them, it’s us the “savages” ones.

Wpadła mi w ręce etnograficzna książka Bronisława Malinowskiego „Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji.” Była nadzwyczaj interesująca, czasami zabawna. Książka została opublikowana w 1929 roku – „dzicy” żyli jeszcze w ich tajemniczym, niewinnym i fantastycznym świecie. Widzieli wszystko na swój sposób.

Wierzyli, że stosunek seksualny nie ma nic wspólnego z poczęciem dziecka. „Czasami znasz dziewczynę tak brzydką, że na pewno nikt by się do niej nie zbliżył, która rokrocznie zachodzi w ciążę! Zdarza się, że żona, która jest samotna przez wiele lat, rodzi dzieci podczas nieobecności męża! To wszystko robota wiatru.” – opowiadali.

Jimmy Nelson fotografował najbardziej zapomniane plemiona. „Im dalej od cywilizacji, tym bardziej ludzie jednoczą się na podobieństwo rodziny, tym więcej mają szacunku dla starszych i siebie nawzajem. Im dalej jedziesz, tym milsi są ludzie” – opowiada. Myślę, że dla nich to my jesteśmy „dzicy.”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.