Monday, October 21, 2013

Transurfing in practice/ Transerfing w praktyceI’m doing my best to see the world in Transurfing-related way. In volume VI of Vadim Zeeland’s cycle, I found out about particular diet which includes only not-cooked vegetarian food. 29 years old Susan Reynolds eats nothing but raw vegetables, fruits and seeds.


 “The benefits include [mental] clarity, positivity, health, energy and the ability to make choices.” – She says. I grew eating “typical” diet: loads of sugar, pork sausages, and fried meat and potatoes. Since very young age I had the teeth of an old person and the skin of the monster, with plenty of enormous spots. I’m positive it was my diet to blame.

Human’s body is the same it was 1000 years ago – and it’s only recently that we are consuming processed food and sugary drinks. Basilicata is a right place for someone who prefers raw food. There are plenty of fresh fruits in the whole year. Fresh food is great – but who will convince perverted stomach to to be happy with only salad for lunch?

Staram się widzieć świat na sposób Transurfera. W VI części cyklu Vadima Zelanda dowiedziałam się o niespotykanej diecie, zalecającej jedzenie tylko surowego, bezmięsnego jedzenia. 29. letnia Susan Reynolds je tylko niegotowane warzywa, owoce i nasiona.

Zyski to [umysłowa] czystość, optymizm, zdrowie, energia i zdolność podejmowania decyzji.” – mówi. Wychowałam się na „typowej” diecie: mnóstwo cukru, kiełbasy, smażonego mięsa i kartofli. Od wczesnej młodości miałam zęby staruszki i skórę potwora, pełną pryszczy.

Jestem pewna, że odpowiedzialne za to było jedzenie. Basilicata to dobre miejsce dla kogoś, kto preferuje zdrowe jedzenie. Przez cały rok można jeść świeże owoce. Świeże owoce i warzywa są wspaniałe – ale jak przekonać zdemoralizowany żołądek, by zadowolił się sałatą na obiad?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.