Saturday, September 20, 2014

Weirdos/Dziwacy

The people of Nova Siri are very traditional and not particularly open minded. Since the beginning of our life in the provincial town I felt a bit strange. The people knew that my husband got himself a Pole and lived with her in London… Everyone was friendly, but I had the feeling they think we’re strange. I was right.

In the summer 2011 I had a lot of tomatoes from my father-in-law. I made some tomato purée and poured it into plastic bottles which I placed in the feezer. One day I left a bottle to defrost in the fridge and I went shopping. When I was back, I saw my husband’s cousin M. who went to visit us. The bottle of purée was on the table. He took it because he saw “ACE Juice” label.
Źródło: internet

He poured some cold tomato purée in the glass and offered it to his cousin – who drank it without saying a word! I started laughing like crazy when I saw the scene. “Why you didn’t say anything?” – I asked M. She was embarrassed. Think the poor girl accepted that offering cold tomato purée drink is normal for such a “weird” people like us. That’s why she never protested.

Mieszkańcy Nova Siri są bardzo tradycjonalni i niezbyt otwarci. Od początku naszego życia w prowincjonalnym miasteczku czułam się tam nieswojo. Ludzie wiedzieli, że mój mąż związał się z Polką i mieszkał z nią w Londynie... Wszyscy byli przyjacielscy, ale miałam wrażenie, że uważają nas za dziwnych. Miałam rację.

W lecie 2011 dostałam pomidory od teścia. Zrobiłam przecier, przelałam do plastikowych butelek i włożyłam do zamrażarki. Pewnego dnia zostawiłam butelkę do rozmrożenia w lodówce i poszłam na zakupy. Gdy wróciłam, zobaczyłam kuzynkę męża: przyszła w odwiedziny. Butelka przecieru stała na stole, wziął ją, bo zobaczył etykietkę: „Sok ACE.”

Nalał przecier do szklanki i zaoferował kuzynce – która wypiła bez słowa! Kiedy zobaczyłam całą scenę, serdecznie się uśmiałam. „Dlaczego nic nie mówiłaś?” – zapytałam M. Była zmieszana. Myślę, że biedna dziewczyna doszła do wniosku, że proponowanie do picia lodowatego przecieru jest normalne dla takich „dziwaków” jak my. Dlatego nic nie powiedziała.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.