Tuesday, January 13, 2015

32.La donna cannone


Instead of writing new post: another real-life illustration. The woman says: "See, I did what you told me. First I soaked Pandistella biscuits with milk, and then smeared it with cream left-overs. It was nice!" The other one says: "I told you it taste nice!".

Zamiast pisać post - kolejna ilustracja z życia wzięta. Kobieta mówi: "Wiesz, zrobiłam jak radziłaś. Zmoczyłam ciastka Pandistelle w mleku i przełożyłam kremem, jaki mi został. Dobre było!" Druga odpowiada: "Mówiłam ci, że będzie dobre!".

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.