Wednesday, January 21, 2015

Empty/Pusty

For a pessimist I’m quite optimist. Even if I’m sad I won’t show it to the people. I know that everyone thinks about himself – generally people don’t care about the others. Back in 2000 I was really down for my personal reason. I had a friend at the moment: we were not really close, but I liked hanging around with her. I never told M. that I was unhappy.
 
Once she introduced me to a friend: he was quite a character. He had just left monastery but not theological study. He invited us to come over: his room looked just like monastic cell. There was nothing but small bed and books. I saw them everywhere on the floor. I took a look: it seemed that it was all about Armageddon and other serious things.

We were chatting; at some time I had to go to the toilet. When we left his place, M. told me: “See, he must be really crazy! Guess what he told me? Look after your friend, she’s really unhappy!” – She said. I was really impressed. One will see the word for what it is if he can forget about himself, become pure and empty.

Jak na pesymistę, jestem prawdziwym optymistą. Nawet, jeśli jestem smutna, nie pokazuję tego: wiem, że każdy myśli o sobie. Zasadniczo ludzie nie interesują się innymi. W roku 2000 byłam bardzo przygnębiona z powodów osobistych. Kolegowałam się wtedy z M. Nie była to wielka przyjaźń, ale lubiłam się z nią włóczyć.

Pewnego razu przedstawiła mnie znajomemu: niezły był z niego dziwak. Właśnie odszedł zakonu, lecz nie zaniechał studiów teologicznych. Zaprosił nas do siebie: jego pokój wyglądał jak cela zakonna. Było tam tylko łóżko i książki: piętrzyły się dookoła na podłodze. Rzuciłam okiem: wyglądało na to, że traktują o końcu świata i innych poważnych sprawach.

Rozmawialiśmy, w pewnym momencie wyszłam do toalety. Kiedy opuściłyśmy jego mieszkanie, M. rzekła: „On musi mieć świra! Wiesz, co mi powiedział? Uważaj na swoją przyjaciółkę, jest bardzo nieszczęśliwa!”. Zrobiło to na mnie wrażenie. Człowiek zobaczy świat takim, jakim jest, jeśli zapomni o sobie. Stanie się pusty, czysty.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.