Tuesday, April 21, 2015

Matera 2019

The Sassi di Matera (stones of Matera) is second oldest city in the world. The ancient city hot to fame thanks to Carlo Levi. The Italian author had been arrested for anti-Fascist activities in 1935 and exiled to Basilicata. In Mussolini’s time the region was distant and barbarous. “Christ stopped short of here!” - The locals told him. Levi was shocked by poverty almost unknown in northern Italy. 
 
His book “Christ stopped at Eboli” was published in 1945. When Levi came to Matera, city’s residents lived troglodytic existence in cave houses. He wrote about children “sitting on the doorsteps, in the dirt, while the sun beat down on them, with their eyes half-closed and their eyelids red and swollen.” They begged for quinine. Child mortality reached 44 per cent.

His book helped to propel the "Problem of the South." In 1948, Italian prime minister declared Matera the shame of Italy. The government cleared Sassi, moving the inhabitants to new houses. Today there are numerous shops, galleries and museums, cafés and stylish private houses. Matera, the city of caves, will be European Capital of Culture for 2019.

P.S. A very interesting post about Matera.

Sassi di Matera (kamienie Matery) to drugie najstarsze miasto świata. Starożytne miasto wsławiło się dzięki Carlo Levi. Włoski pisarz został aresztowany w 1935 roku za działalność antyfaszystowską i zesłany do Basilicaty. W czasach Mussoliniego region był niedostępny i dziki. „Chrystus zatrzymał się kawałek od nas!” – mówili mieszkańcy. Levi był zaszokowany ubóstwem prawie nieznanym na północy kraju.

Książka „Chrystus zatrzymał się w Eboli” ukazała się w 1945 roku. Kiedy Levi przyjechał do Matery, mieszkańcy prowadzili żywot troglodytów w domach-jaskiniach. Opisał dzieci „siedzące przy drzwiach w gnoju, w słońcu, z oczyma na pół przymkniętymi, o powiekach czerwonych i nabrzmiałych.” Błagały o chininę. Śmiertelność dzieci sięgała 44 procent.

Książka pomogła zauważyć “Problem Południa.” W 1948 roku włoski premier ogłosił Materę „hańbą Włoch.” Rząd opróżnił Sassi, wysiedlając mieszkańców do nowych mieszkań. Dziś znajdują się tam liczne sklepy, galerie, muzea, kawiarnie i orginalne domy. Miasto jaskiń, Matera ogłoszona została Europejską Stolicą Kultury 2019.

P.S. Ciekawy post o Materze.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.