Tuesday, April 14, 2015

Other parts of Italy/Inne części Włoch

R. went to express condolences. She brought me coffee and sweets – it’s long established custom. Her daughter moved to Milano some time ago: her husband found a job there. For five years he couldn’t find anything in Basilicata. C. worked in the factory, but recently he was discharged. He went to Toscany; they say that his family will join him there.

Despite all the drilling the region remains the poorest parts of Italy and suffers from unemployment (more than 11%). Basilicata loses 3,000 people a year, as people seek opportunities in other parts of Italy. A. and S. never wanted to leave, but they are living with lack of job security. Recently the situation got worse.

S. is thinking to leave his native place. “I have to buy some new clothes!” – He told A. – “I have to look smart if I want to work in the North!” I was talking about it with my husband. “You have to be more elegant. Maybe also you will find something in Lombardy!” – I joked. “I don’t want to go to the North!” – He said. I know!

R. przyszła złożyć mi kondolencje. Przyniosła kawę i słodycze – popularny tu zwyczaj. Jej córka wyjechała niedawno do Mediolanu: jej mąż znalazł tam pracę. Przez pięć lat nie udawało mu się to w Basilicacie. C. pracował w fabryce, ale niedawno został zwolniony. Pojechał do Toskanii, mówi się, że rodzina dołączy do niego.

Na przekór pozyskiwaniu tu ropy, region pozostaje najbiedniejszy we Włoszech i cierpi z powodu bezrobocia (powyżej 11%). Basilicata traci 3000 osób rocznie – ludzie szukają możliwości w innych częściach Włoch. A. i S. nigdy nie chcieli wyjeżdżać, brak im jednak poczucia bezpieczeństwa i stabilnej sytuacji w pracy.

Ostatnio wszystko się pogorszyło. S. myśli o opuszczeniu rodzinnych stron. „Muszę kupić nowe ubrania!” – powiedział A. „Muszę dobrze wyglądać, jeśli chcę pracować na Północy”. Rozmawiałam o tym z mężem. „Powinieneś być bardziej elegancki. Może też znajdziesz coś w Lombardii!” – żartowałam. “Nie chcę jechać na Północ!” – odparł. Wiem!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.