Sunday, January 15, 2017

1

I'm one of those fortunate writers who did something special. It's been two months since my debut and I only one book have been sold yet. If you have achieved something rare, you want to reveal it, so there is an interview: I am talking to Publishing Phenomenon. „I: Do you feel disappointed? PP: I've had realistic expectations.
smartblogger.com

I know that most books don't sell. Self-publishing author would most likely pass unnoticed. I: But only one copy? PP: Bought by mistake by one of the book bloggers! I would send it to him for free. I: Why „Matera 2019” is struggling to sell? PP: Maybe because people judge books by their cover. Almost all of book bloggers criticized my picture!

I: What did they say about the book? PP: Generally – that it's too short. But I got positive reviews as well. I: Is self-publishing a good idea? PP: It's an option: every author wants what they write to read. Achieving publishing success is rare for unknown author, but whatever happens you can write about it”. So I did, and I illustrated it!

Należę do pisarzy, którym udało się dokonać czegoś wyjątkowego. W ciągu dwóch miesięcy od debiutu sprzedałam tylko jedną książkę. Jeśli masz rzadkie osiągnięcia, chcesz o tym opowiedzieć. Oto wywiad: Ja rozmawiam z Wydawniczym Fenomenem. „J: czujesz się zawiedziona? WF: Byłam realistyczna w moich oczekiwaniach.

Wiedziałam że większość książek się nie sprzedaje. Autor który sam się opublikował najpewniej przejdzie niezauważony. J: Ale jeden egzemplarz? WF: Kupiony przez pomyłkę przez jednego z blogerów książkowych! Wysłałabym mu ją gratis. J: Dlaczego „Matera 2019” się nie sprzedaje? WF: Może ludzie sądzą książkę po okładce. Blogerzy krytykowali mój obrazek!

J: Co napisali o książce? WF: Zasadniczo – że jest za krótka. Miałam też dobre recenzje. J: Czy self-publishing to dobry pomysł? WF: To jakaś opcja: każdy autor chce, żeby go czytano. Osiągnięcie sukcesu wydawniczego przez nieznanego pisarza to rzadkość, ale cokolwiek się stanie, można o tym napisać”. Tak zrobiłam. Dodałam też ilustracje!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.