Thursday, January 26, 2017

Every third day/Co trzeci dzień

This blog got 4,379 visitors on the very first day I opened it” - Jon Morrow wrote. That's impressive! I'm certainly far from that: the first year or so I was glad with 20 visitors per day. I remember my surprise when Non smokers got about 100 views. I was asking myself: why this one? 4 years on I'm still not sure what types of post people like to read. 
www.topissimo.fr

Let's take 1: I confessed that two months since my debut I have sold only one book. They say that everyone likes observing disasters, but the post about a failure got only 40 views. Few days later I wrote that we got some snow in generally hot Bari: 287 views so far. People don't pay attention to aspiring writer's struggle, but they like learning new things?

My last post got 189 views: was it because I mentioned my scar? Maybe I would grow my blog's audience informing that I'm beating my husband every second day, but what's the point? Writing is more important that all that traffic: it helps me to realize that I have something to say, teaches to look for inspiration (never mind if I got 4,379 visitors or only 1).

Ten blog miał 4,379 odwiedzin pierwszego dnia swojego istnienia” - napisał Jon Morrow. Robi wrażenie! Z pewnością daleko mi do tego – przez mniej więcej pierwszy rok cieszyłam się z 20 wyświetleń dziennie. Pamiętam zdziwienie ze 100 odwiedzin Niepalących. Czemu ten, myślałam. 4 lata później nie jestem pewna, co ludzie chcą czytać.

Weźmy 1: wyznałam, że dwa miesiące od debiutu sprzedała się jedna moja książka. Mówi się, że wszyscy lubią obserwować katastrofy, ale post o porażce miał tylko 40 wyświetleń. Parę dni potem napisałam, że w ciepłej zazwyczaj Bari spadł śnieg: jak dotąd 287 odwiedzin. Ludzi nie obchodzi mordęga debiutanta, ale lubią dowiedzieć się czegoś nowego?

Mój ostatni post miał 189 wyświetleń: czyżby dlatego, że wspomniałam o bliźnie? Może zwiększyłabym oglądalność informując, że spuszczam mężowi omłot co drugi dzień, ale po co? Pisanie jest ważniejsze od ruchu na blogu: uświadamia, że mam coś do powiedzenia, uczy szukania inspiracji (nieważne, czy mam 4,379 odwiedzających czy jednego).
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.