Saturday, September 14, 2019

Good example/Dobry przykład

Smart, good looking T. is separated form her spouse. She's always been independent, and she had no financial problems when they decided to split. T. is doing well, working and taking care of their child. “You're a wonderful example to others!” - I wrote to her. She didn't seem convinced. I wanted to tell her about another “example.” 
Źródło: internet

Good-hearted M. left her job shortly after she got married. The full-time wife and mother is the best housewife ever. She's keeping the house spotless and cooking great cannelloni, but her husband doesn't appreciate M. that much. “I'm cruel with fat women!” - He says. So he is… “My wife won't loose weight! What shall I do with her?” - He said to the waitress once.

Her husband likes to be in charge of everything. M. seems to be ok with it. He was busy organising recently, she also was interested, and wanted him to keep calling someone. You have no brain!- He insisted, making her look stupid in public. I saw M.'s face becoming red, but she had no guts to say something... There is a price to being with someone... To being alone, as well.

Mądra, ładna T. rozstała się z mężem. Zawsze była samodzielna, nie miała problemów z pieniędzmi, kiedy zdecydowali się rozstać. Dobrze sobie radzi, pracuje i zajmuje dzieckiem. “Świetny z ciebie przykład dla innych!” - napisałam do niej. Nie była przekonana. Chciałam jej przytoczyć inny “przykład.”

Zacna M. odeszła z pracy niedługo po ślubie. Pełnoetatowa mama i żona jest najlepszą gosposią na świecie. Dom lśni czystością, robi najlepsze canelloni na świecie, mąż jednak nie ceni M. tak bardzo. “Jestem okrutny dla grubych kobiet!” - mówi. To prawda... “Moja żona nie chce schudnąć! Co mam z nią zrobić?” - powiedział kiedyś do kelnerki.

Mąż lubi decydować o wszystkim. M. zdaje się to nie przeszkadzać. Organizował coś ostatnio, ona też się interesowała, chciała, żeby do kogoś powtórnie zadzwonił. Nie masz mózgu!- twierdził, robiąc z niej idiotkę przy wszystkich. M. poczerwieniała na twarzy, zabrakło jednak odwagi, żeby odpowiedzieć. Jest cena za bycie z kimś... Za samotność, tak samo.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.