Tuesday, October 1, 2019

1.Sfida di disegno

 It means: „Drawing Challenge.” I decided to make one illustration a day. For one month… One year maybe:) That's my first (digital) picture!

To znaczy: „Rysunkowe wyzwanie.” Zdecydowałam się robić jedną ilustrację dziennie. Przez miesiąc… Może rok:) Mój pierwszy (cyfrowy) obrazek! Na rysunku: “Miała trwałą ondulację i paliła papierosy. Była zła na męża. Bez przerwy! Darła się na dzieci. Niedobrze! Pewnego dnia zmarła. Koniec!”No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.