Saturday, January 11, 2020

61.Piccola Bari


Model parents, they know everything… Always ready to criticize.

Wzorowi rodzice, wszystko wiedzą najlepiej… Zawsze gotowi, żeby krytykować!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.