Saturday, June 5, 2021

Shadows/Cienie

Don Juan revealed to his friend the art of dreaming, practiced by early shamans. After the years of practice, Castaneda saw for himself that there's a twin world, occupied by inorganic beings: a type of energy, that has awareness. They are closely connected, and represent one „penumbras theatre” (as the shamans called them). „The inorganic beings are like a fishermen, they attract and catch awareness” - Don Juan insisted. They are reflecting higher consciousness. 

To them, we are just a children with boundless energy, which they crave. Other qualities: inorganic beings love teaching… Do you remember school? They really like selling (look around you). They enjoy enslavement… They can't be us, we are free, isn't it? Still, if Elon Musk is right, and we are simulations living in a virtual realm, maybe in our ball of perception we are accompanied by inorganic beings? 

Internet

They are fitted with bodies, which is only illusion: all we see are images creates from electrical energy signals. Ramana Maharshi was once asked, “How should we treat others?” He replied, “There are no others.” Actually, it's a great news! If humans aren't real, all the sea of suffering is an illusion… Or computer simulation, if you want. I mean, just think: Stalin and Hitler were just the ghostly twins, asking „Come and play with us, Danny!”

Don Juan wyjawił przyjacielowi sztukę śnienia, którą dawniej praktykowali szamanie. Po latach ćwiczeń Castaneda zobaczył na własne oczy istnienie bliźniaczego świata. Zamieszkują go istoty nieorganiczne: inny rodzaj energii, która posiada świadomość. Są ściśle połączone, tworzą „teatr półcieni” (jak nazywali go szamanie). Don Juan mówił, że istoty nieorganiczne są jak rybacy, przyciągają i łowią świadomość. Posiadają wyższą świadomość.

Dla nich jesteśmy jak dzieci o niespożytej energii, której pożądają. Inne cechy: istoty nieorganiczne kochają uczyć… Pamiętacie szkołę? Bardzo lubią sprzedawać (rozejrzyjcie się wokół). Uwielbiają zniewalać… To nie my, jesteśmy przecież wolni, czyż nie tak? Jeśli jednak Elon Musk ma rację i jesteśmy symulacją żyjącą w wirtualnej rzeczywistości, może w naszej bańce percepcji towarzyszą nam istoty nieorganiczne? 

Są uzbrojone w ciała, które są tylko iluzją: to, co widzimy stanowią obrazy stworzone z impulsów energii elektrycznej. „Jak powinniśmy traktować innych?” zapytano kiedyś Ramana Maharashi. „Nie ma innych!” - odparł. Tak naprawdę, to świetna wiadomość! Jeśli ludzie są nieprawdziwi, całe morze cierpienia jest tylko złudzeniem. Pomyślcie tylko: Stalin i Hitler byli jak zjawy–bliźniaczki, które proszą: „Chodź i pobaw się z nami, Danny!”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.