Saturday, July 6, 2013

Better life/Lepsze życieIf I would have a large amount of money, I would certainly buy the flat in Street, where I used to live back in 2006/2007. It was close to Clark's Village, the most beautiful Shopping Centre. The flat belonged to the company I worked for and at the beginning I shared it with C. She seemed very confident. It was my first month in the UK and I was quite scared. 

Źródło: Internet 
She would tell me how dangerous the life in Street was (rubbish) and how nasty the residents were (sometimes true). C. had young daughter. She spitted with her father and left the child with the family. C. went to UK, seeking for a job and better life. Shortly before she left, her sister went to visit her. She lived in London.

"In the end of the year you will hear about me! I will be famous!" - She told me. C. left me a picture and short letter: "Please give the picture to P. TC and goodbye." One day I was talking about her with someone. "She was a trouble! She tried to kill herself in your flat; she ate a lot of drugs." - He told me. I thought that C. was different; stronger than me, but we were the same, lost in our lives.

Gdybym miała dużo pieniędzy, kupiłabym mieszkanie w Street, gdzie mieszkałam w 2006/2007. Uliczka leżała koło Clark's Village, wspaniałej dzielnicy handlowej. Mieszkanie należało do firmy, dla której pracowałam; na początku dzieliłam je z C. Wyglądała na pewną siebie. Był to mój pierwszy miesiąc w Anglii, nie było trudno zrobić na mnie wrażenie.

Opowiadała, jak niebezpieczne jest życie w Street (nieprawda) i jak nieprzyjemni są rezydenci (czasami prawda). C. miała córeczkę; zerwała z jej ojcem zostawiła dziecko z rodziną. Wyjechała do Anglii w poszukiwaniu lepszego życia. Zanim wyjechała, przyjechała do niej siostra z Londynu.

"W końcu tego roku usłyszysz o mnie. Będę sławna!" - powiedziała. C. zostawiła mi obraz i krótki list: "Przekaż obraz P. Uważaj na siebie i żegnaj." Pewnego dnia z kimś o niej rozmawiałam. "C., ta to robiła problemy! Próbowała się otruć w waszym mieszkaniu!" - powiedział. Myślałam, że C. była inna, silniejsza ode mnie, ale byłyśmy takie same, zagubione w naszych życiach.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.