Thursday, July 25, 2013

Truth and prejudice/Prawda i uprzedzenie


There is a politician in my country who said that woman is good only to look after children and idiots. He also believes that woman shouldn't be working; it's a man's trade, as "mouse is very little and elephant is big." For sure there is a lot of prejudice between two sexes. "Man should never listen to a woman”.
Źródło: Internet

 „They want to make rules, but they make only a hell!” - My dad used to say. Are really men better? My aunt R. would say: NO. She taught me a bit about guys: “1. Men are like dogs, or like bulls. They are interested only in one thing. 2. The best way to defeat a guy: quick kick in the ball. 3. I would never have a meal made by a man. They don't wash their hands after going to the loo!”.

4. Man has got only half of the brain. It's his wife's job to tell him what to do”. I shared the last information with my husband. He wouldn't agree, but the longer I'm married, the stronger I believe that it's not rubbish... It also explains what Janusz Korwin-Mikke said. It’s a shame that his wife wouldn't control him properly!

Pewien polityk w moim kraju twierdzi, że kobiety nadają się tylko do opieki nad dziećmi i idiotami. Uważa również, że nie powinny pracować, to zajęcie mężczyzn, ponieważ "myszka jest mała, a słoń duży”. Z pewnością jest wiele uprzedzeń pomiędzy dwoma płciami. "Mężczyzna nie powinien słuchać kobiet!”.

Chcą rządzić, lecz czynią jedynie piekło!” - mówił mój ojciec. Czy mężczyźni naprawdę są lepsi? Moja ciocia R. rzekłaby: NIE. Nauczyła mnie co nieco na temat facetów: „1.Mężczyźni są jak psy, albo jak byki. Tylko jedno im na myśli. 2. Najlepszy sposób, by pokonać mężczyznę to kop w jajo. 3. Nie wolno jeść tego, co naszykuje mężczyzna. Nie myją rąk po sikaniu”.

4. Facet ma tylko pół mózgu. Jego żona musi mu mówić, co ma robić”. Podzieliłam się tą ostatnią informacją z mężem. Nie zgodził się z tym, jednak im dłużej jestem zamężna, tym mocniej jestem przekonana, że nie jest to takie głupie... Wyjaśnia to również słowa Janusza Korwin-Mikke. Szkoda, że jego żona nie kontroluje go, jak należy!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.