Saturday, July 20, 2013

Edek died/Edek zmarłEdek and his wife Ola represented the old times, which is gone now. Friendly and good - hearted, they were very well known and liked. Edek was my dad's best friend. My dad used to visit him daily. My father, Edek, Ola, Maryśka, Józefa "Jóśka" - all the people who are gone from forever - they shared certain passion for gossip.
Źródło: Internet

Today in our village everyone is like: "Mind your own business." When my dad and his friends were young, people wouldn't be watching TV in the evening - instead, they used to visit the others and have a long chats. Talking about the neighbours was the most natural thing in the world. People in old times felt committed.

Their neighbours weren't strangers for them - talking about their life’s were like sharing it somehow. Transurfing says that there are many parallel realities in the universe. I do hope that there is old Okszów somewhere - for my dad, Edek and Ola. As for them, our willage it wasn't the best place in the world. It was the only one.

Edek i jego żona Ola reprezentowali dawne czasy, których już nie ma. Przyjacielscy i mili, byli powszechnie znani i lubiani. Edek był najlepszym przyjacielem mojego ojca. Tato odwiedzał go codziennie. Mój ojciec, Edek, Ola, Maryśka, Józefa "Jóśka" - wszyscy ci, którzy odeszli na zawsze - dzielili prawdziwą miłość do plotek.


Obecnie wszyscy w mojej wiosce trzymają się zasady: "Pilnuj swego nosa." Kiedy mój tato i jego przyjaciele byli młodzi, ludzie nie oglądali TV wieczorami - zamiast tego, odwiedzali się nawzajem i gawędzili. Rozmawianie o sąsiadach było najbardziej naturalną rzeczą pod słońcem. Ludzie w dawnych czasach czuli się związani.

Sąsiedzi nie byli dla nich obcymi - omawianie ich losów było rodzajem dzielenia się nimi. Transerfing mówi, że we wszechświecie istnieje wiele paralelnych rzeczywistości. Mam nadzieję, że jest też gdzieś dawny Okszów - dla mojego ojca, Oli i Edka. Jako że dla nich nasza wioska nie była najlepszym miejscem na świecie, lecz jedynym.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.