Friday, February 7, 2014

BurkaSaturday is busy in our local grocery. I was queuing with other woman when G. came. “You ladies, stop chatting will you? I’ve got a lot to do!” – He said, making allusion to a woman who chatted with shopkeeper. “How nasty you are!” – She protested. “You women, you’ve got too many rights! You need burqa, all of you!” – G. said.
Źródło: Internet


The women objected; G. laughed showing all crowns on his teeth. He loves joking around, but was it only a joke? While telling a man to cover his face seems absurd, ordering the same to a girl is not. In some places women see the world through a crocheted panel set into the black material.

I wanted to say: “Man and woman do not have equal rights. It’s easy to see in our industrial estate, where almost all women are unemployed.” I kept quiet, but my baby son looked at joyful G. and started laughing, showing all his ten teeth and a half.

Lokalny sklep robi się zatłoczony w sobotę. Stałam w kolejce z innymi kobietami, gdy pojawił się G. „Nie czas na rozmowy! Mam dużo roboty!” – powiedział, czyniąc aluzję do kobiety, która gawędziła ze sprzedawcą. „Złośliwiec z ciebie!” – zauważono. „Macie za dużo praw! Trzeba wam sprawić burkę!” – powiedział.

Kobiety zaprotestowały; G. śmiał się, pokazując koronki na zębach. Lubi żartować, ale czy był to tylko dowcip? Podczas gdy nakazywanie mężczyźnie zasłonięcie twarzy zdaje się absurdem, polecenie tego kobiecie nim nie jest. Są miejsca, gdzie wiele z nas ogląda świat przez dziurkowany otwór wycięty w czarnym materiale.

Chciałam powiedzieć: „Kobiety i mężczyźni nie mają równych praw. Widać to na naszym osiedlu, gdzie prawie wszystkie kobiety są bezrobotne.” Nie odezwałam się, ale mój mały syn popatrzył na wesołego G. i zaczął się śmiać, pokazując swoje dziesięć zębów i pół.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.