Tuesday, February 25, 2014

Invisible woman/Niewidzialna kobietaThere is a story „Invisible child” in “Tales from Moominvelley” by Tove Jansson. A little girl who was treated badly had become unseen. I met an invisible woman a couple of days ago. The house was full of people, adults and children; everyone was chatting and laughing – except her.
stacieturnerphotography.com

She was moving around, avoiding any contact with the people who weren’t paying any attention to her. M. is single and living with her elderly mother in their little town on the hill. “Your sister is ever so quiet!” – I told A. “She’s calm with everyone except our mother. Never ending war is going on!” – She said.

The invisible child from Tove Jansson’s story got better thanks to lovely Moominmamma. One day she had become cross with Little My. From that moment she’s getting back her visibility. Also M. is arguing sometimes, but only with one person. Think she’s visible for her mother only.

Znalazłam historię “Niewidzialne dziecko” w “Opowiadaniach z doliny Muminków” Tove Jansson. Źle traktowana dziewczynka robi się niewidzialna. Poznałam niewidzialną kobietę parę dni temu. Dom był pełen ludzi, dorosłych i dzieci; wszyscy rozmawiali i żartowali – oprócz niej.

Poruszała się, unikając kontaktu z ludźmi, którzy nie zwracali na nią uwagi. M. jest samotna i mieszka z wiekową matką w miasteczku na wzgórzu. „Twoja siostra jest taka cicha!” – powiedziałam do A. „Jest spokojna ze wszystkimi, oprócz matki. Ciągle toczy się między nimi wojna!” – odparła.

Niewidzialne dziecko z opowiadania Tove Jansson dochodzi do siebie dzięki wspaniałej Mamie Muminka. Pewnego dnia gniewa się na Małą Mi. Od tego czasu odzyskuje swoją widzialność. Również M. kłóci się czasami, wyłącznie z jedną osobą. Myślę, że jest „widzialna” tylko dla swojej matki.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.