Wednesday, February 19, 2014

Chełm III look at the people when I’m going out: I know almost everyone in the little town. Young and middle aged men are sitting next to the bar. R. is on the phone, talking loudly. C. is going to “dottoressa” – a local doctor... I feel just like in Okszów really.

One of my favourite’s writers, Isaac Bashevis Singer used to say that the most stupid Jews in Poland are living in Chełm. One of his characters decided once that he wants to go to Warsaw. When asked what he’ll do in Warsaw, he would say: “And what I’m doing in Chełm - nothing!”

He took the wrong way and was back to Chełm. The poor guy wouldn’t accept it. He used to say that he had found Chełm II. “All roads leads to Chełm. World is one big Chełm!” – He said. Think it’s true. When you’re from Chełm, you will find it wherever you go. Maybe because that’s you are looking for.

Patrzę na ludzi, kiedy wychodzę z domu: znam prawie wszystkich w naszym małym miasteczku. Młodzi i starsi mężczyźni siedzą koło baru. R. głośno rozmawia przez telefon. C. idzie do „dottoressy” – miejscowego lekarza... Czuję się jak w Okszowie, naprawdę.

Jeden z moich ulubionych pisarzy, Isaac Bashevis Singer zwykł mówić, że najgłupsi Żydzi w Polsce mieszkają w Chełmie. Jeden z jego bohaterów zapragnął raz pojechać do Warszawy. Pytany, co tam będzie robił, odpowiadał: „A co robię w Chełmie? Nic!”.

Pomylił drogę i wrócił do Chełma. Biedak nie przyjął tego do wiadomości: twierdził, że odnalazł Chełm II. „Wszystkie drogi prowadzą do Chełma. Świat to jeden wielki Chełm!” – powtarzał. Myślę, że to prawda. Gdy jesteś z Chełma, odnajdziesz go wszędzie. Być może tego właśnie szukasz.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.