Wednesday, April 6, 2016

The gift of writing/Dar pisania

Anyone can write a book. A real art is to write something the people would identify themselves with!” - Someone told me. When Wiola Leśków – Cyrulik wrote on her blog: “Zysk i S-ka will publish my 'Season of Closed Hearts'!” I was like: “Why, lucky you!” I decided that I'll buy that book to see if it's that good. Well it truly is.

zdjęcie: Wiolette Leśków - Cyrulik

When it comes to great books, you can't help but care about the characters. While reading, you are projected into their world and share their experience with them. Wiola took me to Vopnafjörður, a small town in beautiful Iceland. Protective Darek believes that the change would help his girlfriend Agnieszka, who has gone through traumatic event.

Wiola's book won't leave you indifferent. It allows essential insight into the hearts of its characters. I “lost myself” inside 'Season of Closed Hearts' world. I'm still thinking about Iceland, where (apparently) everyone can speak English, but even if you speak only Polish, you'll find a job anyway. Great debut novel. Congratulations, Wiola. You have the gift of writing!

“Każdy może napisać książkę. Prawdziwą sztuką jest napisać coś, z czym ludzie się zidentyfikują!” - powiedział ktoś. Kiedy
Wiola Leśków – Cyrulik napisała na blogu: “Mój Sezon zamkniętych serc opublikuje Zysk i S-ka Wydawnictwo!” pomyślałam: “Szczęściara!”. Postanowiłam, że kupię książkę i przekonam się, czy jest tak dobra. Otóż naprawdę jest.

Kiedy masz do czynienia z czymś dobrze napisanym, chcąc nie chcąc – zależy ci na bohaterach. Czytając, przenosisz się do ich świata, dzielisz doświadczenia. Wiola zabrała mnie do Vopnafjörður, małej miejscowości w pięknej Islandii. Opiekuńczy Darek wierzy, że zmiana pomoże jego dziewczynie Agnieszce, mającej za sobą traumatyczne przeżycia.

Książka Wioli nie pozostawia czytelnika obojętnym. Pozwala zajrzeć w serca bohaterów. “Zatraciłam się” w świecie “Sezonu zamkniętych serc”. Wciąż myślę o Islandii, gdzie (jak się wydaje) wszyscy znają angielski, ale jeśli mówisz tylko po polsku, pracę i tak dostaniesz. Świetny debiut. Gratulacje, Wiolu, masz dar pisania!No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.