Wednesday, April 6, 2016

Grabbing your attention/Zabiegając o uwagę

I've read that everyone is fed up of bloggers teaching how to live, write or make vegan gluten-and-GMO-free dinner. Anything to write attention grabbing post. What I've learned after 4 years of blogging: generally linking out to others is getting more views. The proof -Velvet d'Amour 2631 page views. Writing about social media and blogging generally increase traffic to the website. 
www.topissimo.fr


Goodbye my love 380 pv, No comment 520 pv, Promote page 284 pv. My “ecologic” and “English” posts seem to be liked: Agent Smith 370 pv, Rocky Mountains 947 pv, Monte Carlo 287 pv, Vodka cola 294 pv. It's ok to write about yourself (The sugar detox 286 pv, Too much 405 pv) but not always (Swimming lesson got only 56 pv).

Philosophical things” may be readed (Religious consolation 263 pv, The farting princess 278 pv) or not (Steppenwolf 40 pv so far). Anyway, I still like blogging but I feel like I can't go any further. I do care about the contest, but I don't have much traffic, let alone comments. Fed up of grabbing your attention, I'm back to drawing:)

Czytałam, że wszyscy mają dość blogerów uczących jak żyć, pisać i ugotować wegański, bezglutenowy GMO Free obiad. Wszystko, żeby napisać zwracający uwagę post. Oto, czego się nauczyłam po 4 latach blogowania: linkowanie do innych wpływa na ilość wyświetleń. Dowód – Velvet d'Amour 2631 wyświetleń strony. Skuteczne jest pisanie o serwisach społecznościowych i blogowaniu.

Żegnaj kochany 380 ws, Bez komentarza 520 ws, Wypromuj stronę 284 ws. Moje “ekologiczne” i “angielskie” posty zdają się być lubiane: Agent Smith 370 ws, Rocky Mountains 947 ws, Monte Carlo 287 ws, Wódka z colą 294 ws. Dobrze jest pisać o sobie (Cukrowy detoks 286 ws, Za dużo 405 ws) ale nie zawsze (Lekcja pływania tylko 56 ws).

Filozoficzne teksty” mogą być czytane (Pociecha religijna 263 ws, Pierdząca księżniczka 278 ws) albo nie (Wilk stepowy 40 ws jak dotąd). Nadal lubię blogowanie, ale mam wrażenie, że stoję w miejscu. Dbam o jakość wpisów, ale nie przekłada się to na ilość wyświetleń i komentarze. Mając dość zabiegania o uwagę, wróciłam do rysowania:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.