Saturday, August 13, 2016

An inspiration/Inspiracja

Popular blogger self-published his book” - I read. He has earned 250,000 zł (about 50,000 £) before “Financial Ninja” was available in the bookstores. Michał Szafrański is a man of success. It took him only a year to create the most popular finance blog in Poland. His audience is 200 000 readers per month. How To Save Money made an impressive income 35,000£ in three months.
jakoszczedzacpieniadze.pl

My story starts in December 2007 - Michał wrote in a letter to Pat Flynn. Bad accident left him unable to walk. After a period of negative thoughts he started to plan his goals. Small challenges lead to big ones: in September 2012 Michał ran Warsaw Marathon and changed his life. Inspired by Flynn's Smart Passive Income, he started his own blog.

Michał is quoting Tim Ferris: “How on earth do you climb Kilimanjaro on, not your hands and knees, your elbows and knees?” Still, Kyle Mynard did. He's a proof that If you really want something, you'll find a way. Michał Szafrański'd followed Flynn's tips. One of those is: “be generous and helpful to others”. He's teached me something about self-publishing. I'm willing to try!

Znany bloger sam wydał książkę” - przeczytałam. Zarobił 250 tys. zł zanim “Finansowy Ninja” pojawił się w księgarniach. Michał Szafrański to człowiek sukcesu. W ciągu roku zbudował najpoczytniejszy blog finansowy w Polsce. Odwiedza go 200 tys. czytelników miesięcznie. Jak oszczędzać pieniądze zarobił imponujące 170 tys. zł w ciągu trzech miesięcy.

Moja historia rozpoczyna się w grudniu 2007 roku - napisał w liście do Pata Flynna. Wypadek pozbawił go możliwości chodzenia. Po okresie negatywnych myśli zaczął “ustawiać sobie od nowa cele”. Od małych wyzwań do wielkich: we wrześniu 2012 Michał pokonał Maraton Warszawski i zmienił swoje życie. Zainspirowany przez "Mały pasywny dochód" Flynna zaczął pisać blog.

Michał cytuje Tima Ferrisa: “znam faceta, który nie ma ani rąk ani nóg a wczołgał się na Kilimandżaro”. Kyle Mynard pokazuje, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, to ci się powiedzie. Szafrański stosował się do rad Pata Flynn. Jedną z nich jest: “bądź pomocny dla innych”. Michał nauczył mnie czegoś o self-publishing. Nabrałam ochoty, żeby spróbować!


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.