Saturday, August 20, 2016

Delicate subject/Delikatny temat

I noticed that Italians don't like talking about the mafia. It's a delicate subject, especially in the South. Few days ago I heard in the TV News that in province of Catania (Sicily) a religious procession paid a tribute to a convicted mafia boss. The people carrying the statue of Saint Rocco performed two salutes outside the home of Salvatore Assinata. 
The Godfather, 1972 (Rex)

The catafalque with the saint was dipped twice, while the band played theme tune of “The Godfather”. A video of the tribute was posted on Facebook, and it attracted hundreds of likes. Apparently the event was embarrassing for the Vatican. One month before pope Francis visited Calabria and blamed organised crime.

I was talking about it with my father-in-law. „The mafia is everywhere! You have it in Poland, only you're not aware about it!” - He insisted. „It's not true!” - I protested. „The doctors who didn't want to cure your mother, because they never got any money from her, they're the mafia themselves!” - He told me. He brought up the subject I just didn't want to talk about.

Zauważyłam że Włosi niechętnie mówią o mafii. To delikatny temat, zwłaszcza na południu. Parę dniu temu usłyszałam w wiadomościach telewizyjnych że w prowincji Katania na Sycylii procesja religijna oddała hołd skazanemu bossowi mafijnemu. Ludzie niosący figurę św. Rocco pokłonili się przed domem Salvatore Assinata.

Katafalk ze świętym został pochylony dwukrotnie, podczas gdy orkiestra grała motyw przewodni z „Ojca chrzestnego”. Wideo z tym hołdem znalazło się na Facebook gdzie zebrało setki „lajków”. Wygląda na to, że całe wydarzenie było niewygodne dla Watykanu. Miesiąc wcześniej papież Franciszek odwiedzi Kalabrię i potępił zorganizowaną przestępczość.

Rozmawiałam o tym z teściem. „Mafia jest wszędzie! Macie ją w Polsce, tylko o tym nie wiecie!” - twierdził. „To nieprawda!” - zaprzeczyłam. „Lekarze, którzy nie chcieli leczyć twojej matki, bo nie dostali od niej pieniędzy to zwykła mafia!” - powiedział. Podjął temat, o którym nie miałam ochoty rozmawiać.No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.