Sunday, February 5, 2017

11+1

First, I would like to say that I don't like fantasy books, and I have only read „Eden” by S.Lem (I had to). Still one year ago I wrote about breatharians who live in heavily irradiated Italy. I decided to self-publish „Matera 2019” and got some readers: the book bloggers who agreed to review my book. Anna didn't like the novel very much, but she's praising me determination:)
newimprovedgorman.blogspot.it

Milena and Gosia like my writing style, but they say that „Matera” is too short. „I wish the author publishing a paper book” - Ola from Mechaniczna Kulturacja wrote (my favourite review). Grażyna said that „Matera” should be more expanded. Łukasz insisted that my book is a waste of time, and the cover is the ugliest thing he ever saw.

Monika wrote that „Matera” is „an interesting variation about life in post-apocalyptic world”. Also Mary likes my book. Klaudia mentioned that the plot hasn't been able to build up, but I have the potential. Marzena admitted that I had an interesting idea, but the explication is missing. That's it – so far. I try to learn from it, even if the critics disagree with one another!

P.S. Today's review “The story is good but short” - Iwona wrote.

Zacznę od tego, że nie lubię fantastyki i przeczytałam tylko „Eden” Lema (musiałam). Pomimo tego rok temu napisałam o breatharianach żyjących w napromieniowanych Włoszech. Zdecydowałam się na self-publishing i mam paru czytelników: blogerów, którzy zgodzili się zrecenzować książkę. Annie powieść za bardzo się nie podobała, ale chwali moją determinację:)

Milena i Gosia mówią, że mam dobry styl lecz książka jest za krótka. Ola z Mechanicznej Kulturacji (moja ulubiona recenzja) życzy mi wydania w formie papierowej. Grażyna pisze, że książkę trzeba bardziej rozbudować. Łukasz twierdzi, że „Matera” to strata czasu a okładka to najbrzydsza rzecz, jaką widział.

Zdaniem Moniki „Matera” to „ciekawa wariacja na temat życia w postapokaliptycznym świecie”. Również Mary podoba się moja książka. Klaudia mówi, że akcja nie zdążyła się rozkręcić, ale drzemie we mnie potencjał. Marzena przyznaje, że pomysł ciekawy, ale brak mu rozwinięcia. To tyle – na razie. Staram się z nich czegoś uczyć, nawet jeśli krytycy nie zgadzają się między sobą!

P.S. Dzisiejsza recenzja: “Historia jest dobra, lecz krótka” - napisała Iwona.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.