Thursday, February 23, 2017

Silent Hill

I had sort of dream about Switzerland: environmentally friendly country where and you can get a gob fast&easy... I met S. few weeks ago: he was born in Germany, 40 km from the border with Switzerland. I started talking that everything is top quality there but he smiled at me tolerantly. “But there is no sun!” - He said. “Il sole” is important for “solari” Italians.

A. was apparently a good employee. My husband's was surprised to find out that his ex colleague had temporary employment contract. A. accepted a job offer from Switzerland. Recently he took a photo from the bus stop, where he's waiting for a bus to Zurich, and sent to his Bari friends. “It's not Resident Evil!” - He wrote. “It's Silent Hill!”.

Everyone wants more money, but the higher pay won't always improve your quality of life. Probably A. and his wife will learn German. Maybe they will get use to the weather (apparently Switzerland is cold and wet 9 months a year). But I bet they'll be missing the sea, hot winters and the liberty of double row parking as well. S. was right: the sun is important.

Kultywowałam coś w rodzaju “szwajcarskiego marzenia”: przyjazne środowisku państwo gdzie łatwo i szybko znajdziesz sobie pracę... Parę tygodni temu poznałam S. Urodził się w Niemczech, 40 km od granicy ze Szwajcarią. Zaczęłam mówić, że wszystko jest tam lepsze, ale się pobłażliwie uśmiechnął. “Ale nie ma słońca!” - powiedział.

Il sole” jest ważne dla Włochów, którzy są “solari”. A. był dobrym pracownikiem. Męża zdziwiło odkrycie, że jego były kolega miał kontrakt na czas określony. A. przyjął ofertę pracy ze Szwajcarii. Niedawno zrobił zdjęcie przystanku, gdzie czekał na autobus do Zurychu, i wysłał go znajomym z Bari. “To nie Resident Evil!” - napisał. “To Silent Hill.”

Chcemy więcej pieniędzy, ale wyższe pobory nie zawsze poprawią jakość życia. A. i jego żona nauczą się pewnie niemieckiego. Może przywykną do pogody (podobno w Szwajcarii jest zimno i mokro przez 9 miesięcy w roku). Ale jestem pewna, że będą tęsknić za ciepłymi zimami, morzem i wolnością parkowania w podwójnym rzędzie. S. miał rację: słońce jest ważne.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.