Sunday, February 19, 2017

Born in 1976/Urodzeni w 1976

Apparently every writer Google himself every once in a while. I'm doing it quite often recently seeking “Matera 2019” new reviews (book bloggers usually won't email). There is quite few Markiewicz on the Web. Bearded “male human being” (Sam Markiewicz) is an illustrator from Lille, France. Jacek Markiewicz is a visual artist who exhibited his own excrement.
stacieturnerphotography.com

It gave me satisfaction to know that I shitted there” - He said. Another Jacek Markiewicz (born in 1976) is a footballer. Kasia Markiewicz was also born in 1976. At the age of 36 was diagnosed with cervical cancer. Four cycles of ineffecitve chemotherapy left her terribly sick, and she decided to stop it. She was determined not to waste the precious time she still had.

Instead of descending in misery, Kasia Markiewicz was enjoying her life. She participated The Voice of Poland reality show. “I felt free” - She said. The world won't stop spinning just for you and me, they say. We will be gone, and someone with the same last name (who had no idea that we existed) will continue his unique, interesting life.

Podobno każdy pisarz szuka linków do siebie. Ostatnio dość często to robię: sprawdzam czy są nowe recenzje “Matery 2019” (blogerzy książkowi zazwyczaj nie powiadamiają). Jest sporo Markiewiczów w sieci. Brodata “męska istota ludzka” (Sam Markiewicz) to ilustrator z Lille we Francji. Jacek Markiewicz to artysta sztuk wizualnych który wystawił własne ekskrementy.

Miałem satysfakcję, że nasrałem” - powiedział. Kolejny Jacek Markiewicz (ur. w 1976) jest piłkarzem. Kasia Markiewicz też urodziła się w 1976. W wieku 36 lat zdiagnozowano u niej raka szyjki macicy. Cztery cykle nieskutecznej chemioterapii bardzo osłabiały, zdecydowała że przerwie terapię. Była zdeterminowana nie tracić cennego czasu, który pozostał.

Zamiast umierać narzekając, Kasia Markiewicz cieszyła się życiem: wzięła udział w programie The Voice of Poland. “Czułam się wolna” - mówiła. Świat nie zatrzyma się dla mnie i dla ciebie, mówią. Odejdziemy a ktoś z takim samym nazwiskiem (kto nie miał pojęcia o naszym istnieniu) będzie kontynuował swoje wyjątkowe, ciekawe życie.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.