Thursday, December 5, 2019

35.Piccola Bari


But I've been lucky, I found a place where I can reach my maximum potential. A sea of opportunities! The town that is feeding your dreams! The gold mine in total… Bolzano!

Na szczęście jest miejsce, gdzie mój wykorzystam mój potencjał, i to maksymalnie. Ocean możliwości! Miasto, które daje siłę marzeniom! Kopalnia złota, jednym słowem… Bolzano!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.