Monday, December 9, 2019

38.Piccola Bari

When I was back to the South it was just like somebody just turned all the lights on! Besides in the North they jokingly called me peasant, „Terrone.”


Kiedy wracałam na południe było tak, jakby ktoś włączył światło! Poza tym na północy w żartach nazywano mnie wieśniak, “terrone.”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.