Friday, December 6, 2019

Work with me/Pracuj ze mną

There is more value in me not working for a paycheck” - Elisabeth Joyce wrote. Also I'm going to continue to be a stay at home mum… But also tired of not having a penny on my name, speaking metaphorically. Recently I happen to ask around. „Is it easy to found a job like yours?” - I said to a career from my apartment building. 

She wanted to know if I'm interested. „I have some free hours in the morning” - I told her. The next week I saw an announcement in the clothing store: „Models needed.” I asked them as well (they didn't say that you have to be pretty). I was told to get back after Christmas. I decided to put „Work with me” page on my blog site.

I am available for commissions! Freelance content writing and children's book author for hire! Illustrator of two books published in Italy. My mixed media illustration it's a a collection of observations of common situation often enriched with text. I can offer my own style, and never-ending passion for learning. Get in touch:)

Więcej ze mnie pożytku, kiedy nie pracuję dla pensji!” - napisała Elisabeth Joyce. Ja też będę dalej „siedzącą w domu” mamą… Mam jednak dość faktu, że nie zarabiam przysłowiowego grosika. Ostatnio zaczęłam trochę pytać. „Łatwo znaleźć zajęcie, jak twoje? - rzekłam do opiekunki z naszego bloku. Chciała wiedzieć, czy jestem zainteresowana.

Mam parę wolnych godzin rano!” - odparłam. W następnym tygodniu zobaczyłam ogłoszenie w sklepie z ubraniami: „Szukamy modelek.” Też zapytałam (nie wspominali, że masz być ładna). Odpowiedź brzmiała: proszę się zgłosić po świętach. Zdecydowałam się umieścić stronę „Pracuj ze mną” na blogu.

Szukam zleceń! Freelance content writing i autor książek dla dzieci do wynajęcia. Ilustratorka dwóch książek, wydanych we Włoszech. Wykonane w technice mieszanej ilustracje, często wzbogacone tekstem, są obserwacją codziennych sytuacji. Mogę zaoferować własny styl i nieustanną pasję uczenia. Napisz do mnie:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.