Sunday, December 13, 2020

3.Latte macchiato

 

In the framework of “doing something better than doing nothing” I translated “Matera 2019” and sent it to my mates here. Generally they were sweet and kind… But maybe it's not such a good news! G. was more honest. “The story isn't bad but since you are not Italian, you cannot write well in Italian” - She said. I decided to be positive… And send my short-story to P. and T. as well:)

W ramach “robienie czegoś lepsze od niczego” przetłumaczyłam “Materę” 2019” i wysłałam do moich znajomych. Zasadniczo wszyscy byli dla mnie mili. Być może jednak to nie jest dobra wiadomość! G. była bardziej szczera. “Historia jest niezła, ale nie jesteś Włoszką, nie możesz dobrze pisać po włosku” - rzekła. Zdecydowałam, że będę pozytywna… I wyślę opowiadanie również do P. i T.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.