Sunday, December 20, 2020

5.Latte macchiato

 

I liked the phrase “ho mentito spudoratamente” (I brazenly lied) from the beginning of my Italian learning. That's why I did while writing: I'm finally free of sending editorial submissions. I sent Italian version of “Matera 2019” to publishers immediately after it was translated… Much to my surprised, I received the reply only few hours later. They seemed to be interested, but it wasn't a good news! Any self respecting publisher won't answer straight away. The “quick one” wasn't the only one, however. The second one asked about my education (!) and invited to send my curriculum. At least once my master's degree might be of useful…

Lubiłam frazę “ho mentito spudoratamente” (kłamałam bezczelnie) z początków włoskiego uczenia. To właśnie zrobiłam pisząc: Uwolniłam się w końcu od wysyłania propozycji wydawniczych. Włoską wersję “Matery 2019” wysłałam do wydawców natychmiast po skończonym tłumaczeniu. Ku mojemu zdziwieniu dostałam odpowiedź parę godzin później. Wykazywano zainteresowanie, ale nie była to dobra wiadomość! Szanujący się wydawca nie odpowiada natychmiast. “Szybka wiadomość” nie była jedyną jednak. W kolejnej pytano mnie o wykształcenie (!) i proszono o wysłanie CV. Może tytuł magistra w końcu się na coś przyda…

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.