Friday, December 11, 2020

1.Latte macchiato

 

We have much much sunshine this fall, but I feel like I need to be saved. I don't have energy to do anything… Except going out for latte macchiato every now and then. Life has been pretty boring! Going back to my drawing board makes small change… So here's a new comic series! “I would like to put her in the oven, and look at the grease dripping!” - He said. “Happy Birthday, my love!” - She said.

Mamy dużo słońca tej jesieni, ale czuję się, jakby mi trzeba było ratunku. Nie mam energii na nic… Poza wyjściem na latte macchiato od czasu do czasu. Życie jest całkiem nudne! Powrót do rysowania czyni małą różnicę… Oto więc nowa komiksowa seria! “Chciałbym wsadzić ją do piekarnika i patrzeć na kapiący tłuszczyk!” - powiedział. “Najlepszego z okazji urodzin, kochany!” - rzekła.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.