Friday, September 6, 2013

Flowers for the teacher/Kwiaty dla nauczycielaIn a short story by my beloved writer Jaroslav Hašek, young protagonist likes the daughter of forester. The girl’s dad noticed him in the forest. When confronted, young man started lying that he was admiring the landscape. He got more scared eventually. The protagonist ended up confessing that he's a poacher and was arrested.
Źródło: Internet

Many years ago our drinking neighbour A wanted to borrow some money from my dad. He was coming quite often – sometimes his wishes were fulfilled, sometimes not. He wanted to be sure that my dad wouldn’t refuse. The next day school pupils were starting their summer holidays and my dad was a retired teacher. “I need 10 zł to buy some flowers!” – A. said.

My dad had better idea. “There are flowers in the meadow! Let’s go and get some!” – He insisted. The mates of A. started laughing. He wanted only to get rid of my father who was who really keen to get some flowers. A. left with no money – and with no bouquet, so feeling lucky. Sometimes telling the truth is the best idea:)

W opowiadaniu mojego ukochanego pisarza Jarosława Haszka bohaterowi podoba się córka leśniczego. Kręci się koło jej domu; pewnego dnia ojciec dziewczyny zauważa go w lesie. Dochodzi do konfrontacji; chłopak zaczyna zmyślać, że podziwia przyrodę. Ogarnia go coraz większy lęk i przyznaje do kłusownictwa, za co zastaje aresztowany.

Wiele lat temu nasz pijący sąsiad A. chciał pożyczyć parę złotych od ojca. Przychodził dość często – czasami coś dostawał, czasami nie. Tym razem chciał być pewien, że ojciec nie odmówi. Następnego dnia młodzież zaczynała wakacje. Tato był emerytowanym nauczycielem. „Potrzebuję 10 zł na kwiaty dla nauczycieli!” – powiedział A.

Tato miał lepszy pomysł. “Tyle jest kwiatów na łące! Chodź, idziemy nazbierać!” – nalegał. Koledzy A. zaczęli się śmiać. Biedak marzył jedynie, by się uwolnić od mojego ojca, który naprawdę chciał nazrywać kwiatów. Odszedł bez pieniędzy – i bez bukietu, mógł więc uważać, że mu się udało. Czasami mówienie prawdy to najlepszy pomysł:)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.