Monday, September 9, 2013

Stay calm/Być cierpliwymSome time ago inhabitants of Napoli were struggling to cope with mountains of not-collected rubbish on the streets. Polish reporter talked with the people who lived in the filthy city. “Aren’t you angry with the authorities?” – He asked. “Those things cannot be resolved quickly. We need to stay calm!” – They told him. Southern Italians do have a lot of calm.
Źródło: Internet


Recently a woman drowned in her car during the storm, when the river destroyed the poor road. It wouldn’t happen if the bridge which wrecked last year was fixed. “How the hell one could die because of the storm!!!!!!!!!! (We are) using the roads from Third World” - Someone wrote on Facebook.

Together with this woman we all died – because we don’t have balls to take the bat and do what needs to be done. (...)” The shopkeeper E. was really angry. “I’ve got postulate for those who want petroleum of Basilicata! They cannot take everything from us leaving only smelly waste behind!” The people here often say: “But what could we do?”. Obviously they believe that the answer is: „Nothing.”

Jakiś czas temu mieszkańcy Neapolu musieli znosić góry niewywiezionych śmieci, piętrzące się na ulicach. Polski reporter rozmawiał z ludźmi, którzy mieszkali w brudnym mieście. „Jesteście źli na władze?” – pytał; odpowiedź brzmiała: „Te sprawy wymagają czasu. Trzeba być cierpliwym!” Południowi Włosi mają dużo cierpliwości.

Ostatnio kobieta utopiła się w aucie podczas burzy - rzeka zniszczyła prymitywną jezdnię. Zawinił most, który zapadł się w zeszłym roku i nie został odbudowany. „Jak k… można zginąć z powodu burzy!!!!!! Używamy dróg z Trzeciego Świata” - napisał ktoś na Facebook.

Umarliśmy razem z tą kobietą wszyscy – nie mamy jaj, by wziąć kij i zrobić porządek.” Właściciel sklepu E. był rozgniewany. „Mam postulaty dla tych, którzy chcą wydobywać ropę w Basilicacie! Nie mogą zabierać nam wszystkiego, pozostawiając śmierdzące odpady!” Ludzie często tu powtarzają: “Co możemy zrobić?” Oczywiście uważają, że odpowiedź brzmi: „Nic.”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.