Saturday, September 28, 2013

Golden horn/Złoty rógI follow Susan's Adventures blog; she went to Glastonbury where I used to live back in 2007. I looked at the photos she posted and felt like: “You’ve had cad golden horn...” (Polish proverb). I adored Glastonbury, but the decision to leave felt right. The truth is that in the UK I always felt a bit like this “Polish cleaning lady”.
 susanstraveladventures.blogspot.it

Tom Utley likes his cleaner, whom he calls Kate (he finds it hard to pronounce her Polish name). It’s been five years since she works for his family but her English is very poor. She says “yespliss’, ‘deez product” and “pocket” (bucket). She’s proud of the certificate of her degree in business studies which she’d been awarded by the University of Wrocław.

Beautiful England where jobless couple with six children will be handed four-bedroom home! The reality of Basilicata doesn’t compare to this, but when Italians are asking how I feel in their country I can tell them: “Like in my own.” Also here having degree doesn’t mean that you will have a good job. “Vorter-pitter!” - Foreigner form Utley’s article would say (what a pity!).

Autorka blogu Susan's Adventures gościła w Glastonbury, gdzie mieszkałam w 2007 roku. Patrząc zdjęcia, czułam smutek. „Miałeś, chamie, złoty róg…” – myślałam. Uwielbiałam Glastonbury, lecz decyzja o wyjeździe wydawała się słuszna. Prawda jest taka, że w Anglii zawsze czułam się nieco jak „polska sprzątaczka” z artykułu.

Tom Utley lubi swoją sprzątaczkę, którą nazywa Kate (sprawia mu trudność wymawianie jej polskiego imienia). Kobieta pracuje u niego od 5. lat, lecz jej angielski jest bardzo słaby. Mówi „takprusze”, „tyyn produkt” i „kieszeń” kiedy ma na myśli wiadro. Jest dumna z dyplomu: skończyła studia z zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim.

Piękna Anglia, gdzie bezrobotnej parze z sześciorgiem dzieci przyznaje się dom z czterema sypialniami! Życie w Basilicacie nie może się z tym równać, ale kiedy Włosi pytają, jak się czuję w ich kraju, mogę powiedzieć: „Jak u siebie”. Również tutaj posiadanie dyplomu nie oznacza, że otrzymasz dobrą pracę. Jak powiedział emigrant z artykułu Utley: „Wieli-szoda!” (wielka szkoda).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.